Informatie voor cliënten

Niet- aangeboren hersenletsel
U,  of iemand uit uw directe omgeving, heeft te maken met een vorm van niet-aangeboren hersenletsel. Uw wereld en leven staan letterlijk en figuurlijk op zijn kop: alles is in een klap anders geworden. Dagelijkse dingen die eerder nog geheel vanzelfsprekend waren, zijn opeens ingewikkeld. U weet niet goed wat u overkomt en hoe u met deze nieuwe situatie om moet gaan.

Hulp en begeleiding
Soms helpt het als u hulp krijgt bij uw nieuwe situatie. Hulp in de vorm van een begeleider die samen met u kijkt naar de mogelijkheden om de regie over uw eigen leven weer terug te krijgen. Die hulp kan kort of wat langer nodig zijn. NAH-derhand biedt die hulp: we begeleiden mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Hoe ziet onze begeleiding er uit?
Standaardpakketten, nee die bieden wij niet. Onze begeleiding verschilt per persoon. We bieden maatwerk, afgestemd op uw wensen en situatie. Samen met u kijken we naar de dingen die voor u belangrijk zijn om weer te kunnen doen. Dat is voor iedereen anders. Voor de één zal ondersteuning bij het uitvoeren van de administratie belangrijk zijn en voor een ander hulp bij het verwerken van het verlies van het gezonde brein.

Specialisten
Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Door onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis, kunnen wij u en de mensen in uw directe omgeving uitleg geven over de ontstane beperkingen, de gevolgen en hoe u en uw dierbaren met uw nieuwe situatie kunnen omgaan.

Onze manier van begeleiden
Onze begeleiding vindt bij u thuis plaats. Samen met u maken we een begeleidingsplan. Hierin staat waar u ondersteuning bij wenst, wat u wilt bereiken en hoe vaak u begeleiding wenst. Na drie maanden vindt er een evaluatie plaats. Dan bekijken we samen of de begeleiding naar wens verloopt en stellen het begeleidingsplan eventueel bij. Tevens maakt u kennis met een collega die tijdens ziekte of afwezigheid van uw vaste begeleider vervanging biedt.

Aanvragen zorg en tarieven
U kunt onze begeleiding aanvragen in uw gemeente. De gemeente bepaalt het aantal begeleidingsuren: dit kan in ZIN (zorg in natura) of in een PGB (persoonsgebonden budget). Onze tarieven zijn afhankelijk van de gemeentelijke beschikkingen. Wilt u ons particulier inhuren, dan hanteren wij een tarief vanaf 45,00 euro per uur. Wij maken met u duidelijke afspraken over de financiën zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Afzeggen afspraak
Komt een afspraak u niet goed uit? Zeg dan 24 uur van tevoren af, anders worden de kosten doorberekend.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via het contactformulier.


 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 NAH-derhand