Informatie voor verwijzers

U heeft een patiënt met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Nah slaat een enorme breuk in iemands levenslijn en dat van zijn dierbaren. Na de diagnose komen er veel vragen op de patiënt af zoals:

"Wat zijn de gevolgen van nah?"
"Wat kan ik niet meer en wat kan ik nog wel?"
"Hoe moet ik verder?"
"Hoe kunnen mijn dierbaren met mijn nieuwe situatie omgaan?"

NAH-derhand is al meer dan tien jaar gespecialiseerd in ondersteunende begeleiding aan mensen met nah.

We bieden nah-patiënten het volgende aan:

 • Ondersteuning bij het in kaart brengen van de persoonlijke hulpvraag
 • Kortdurende begeleiding op alle domeinen en binnen alle leefgebieden
 • Langdurige begeleiding op alle domeinen en binnen alle leefgebieden

           
Het doel van onze begeleiding is:

 • De zelfredzaamheid van de patiënt vergroten zodat hij weer de regie over zijn leven krijgt.
 • De patiënt leren omgaan met zijn beperkingen.
 • Uitbreiden van datgene wat goed gaat.
 • Het vergroten van het oplossend vermogen.
 • Steun verlenen bij het verwerken van het verlies van het gezonde brein.

Waar begeleiden/ondersteunen wij bij?

 • Het structureren van het algemene dagelijks leven.
 • Oefenen van compensatiestrategieën.
 • Informatie geven over de mogelijkheden/ beperkingen
 • Voorlichting geven aan alle betrokkenen.
 • Tijdige (door)verwijzing en begeleiding bij herkenning van psychische problemen.
 • Het aangaan en het onderhouden van contacten met instanties
 • Daar waar nodig helpen bij het inschakelen van een juridisch specialist
 • Hulp verlenen bij het aanvragen van diagnostisch onderzoek. 

Wanneer starten we?

 • Zo snel mogelijk na de diagnose: we hebben geen wachtlijst.
 • Bij een geldige indicatie (functie Begeleiding Individueel en er sprake is van NAH)
 • Eventueel kunnen wij ondersteunen bij de aanvraag van de indicatie.

Hoe loop het begeleidingstraject?

U kunt uw patiënt aanmelden:

 • Via het wijkteam in uw gemeente
 • Via het contactformulier of via telefonisch contact.

Vervolgens maken wij  met de patiënt een afspraak voor de intake. Tijdens de intake bekijken we:

 • Wat de hulpvraag is.
 • Welke vorm van begeleiding het meest geschikt is.
 • Welke frequentie van ondersteuning gewenst is.

Alle afspraken leggen wij vast in een begeleidingsplan.
De voortgang van de begeleiding wordt geëvalueerd na drie maanden en vervolgens eenmaal per jaar. Dit gebeurd in het bijzijn van een collega die tevens vervangt tijdens ziekte of afwezigheid van de vaste begeleider.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via het contactformulier.


 

 

 

 

© 2015 NAH-derhand