Informatie voor gemeenten


Elk jaar krijgen ongeveer 100.000 mensen te maken met een vorm van niet-aangeboren hersenletsel, nah. Over de gevolgen voor deze doelgroep, is bij de meeste gemeenten weinig bekend.  NAH-derhand heeft die kennis wel in huis: we begeleiden al ruim tien jaar mensen met niet-aangeboren hersenletsel. We bieden nah-patiënten het volgende aan:

 • Ondersteuning bij het in kaart brengen van de persoonlijke hulpvraag
 • Kortdurende begeleiding op alle domeinen en binnen alle leefgebieden
 • Langdurige begeleiding op alle domeinen en binnen alle leefgebieden  

Het doel van onze begeleiding is:

 • De zelfredzaamheid van de patiënt te vergroten zodat hij weer de regie over zijn leven krijgt.
 • De patiënt leren omgaan met zijn beperkingen.
 • Uitbreiden van datgene wat goed gaat.
 • Het vergroten van het oplossend vermogen.
 • Steun verlenen bij het verwerken van het verlies van het gezonde brein. 

Waar begeleiden wij bij?

 • Het structureren van het algemene dagelijks leven.
 • Oefenen van compensatiestrategieën.
 • Informatie geven over de mogelijkheden/ beperkingen
 • Voorlichting geven aan alle betrokkenen.
 • Tijdige (door)verwijzing en begeleiding bij herkenning van psychische problemen.
 • Het aangaan en het onderhouden van contacten met instanties
 • Daar waar nodig helpen bij het inschakelen van een juridisch specialist
 • Hulp verlenen bij het aanvragen van diagnostisch onderzoek.

Deskundigheid, zorgvuldigheid en kwaliteit van de zorg staan bij ons voorop. Op een heldere manier brengen wij de situatie rondom een patiënt in kaart en maken een begeleidingsplan. In dit plan zetten we uiteen wat er nodig is om een patiënt zo goed mogelijk te laten participeren in de maatschappij, ondanks zijn beperkingen.

Wilt u meer informatie over onze werkzaamheden of bent u benieuwd wat wij voor uw patiënt kunnen betekenen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons via het contactformulier.

 

© 2015 NAH-derhand